Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

FTR birimimizde insan organizmasının senelere bağlı olarak yıpranan çatısının yani iskelet sisteminin onu adalelere bağlayan bağ dokusunun bu çatının hareket etmesini sağlayan adale sisteminin tüm hastalıklarının durdurulması, ilerlemesinin önlenmesi ve büyük bir bölümünde de günlük fonksiyonel kaybın yerine konarak işlevselliğinin devamını sağlamak amacıyla tüm rehabilitasyon uygulamaları yapılmaktadır.

Ana tedavi konularımız arasında, özellikle artroz yani kireçlenmeler, bel ve boyun fıtıkları, yumuşak doku romatizmaları, başta kırık ve operasyon sonrası olmak üzere ve nörolojik (inme) rehabilitasyonu uygulanmaktadır.

Operasyon sonrası olduğu kadar, operasyonu kabul etmeyen (gereksinim olduğu halde) kas ve iskelet sistemi hastalıklarında hastanın en büyük şikayeti olan ağrı ve ADL konusunda maksimal faydayı sağlamak amacıyla başta fizik tedavi olmak üzere; manuel terapi, kinezi terapi ve rehabilitasyon uygulamalarımızda hastalarımıza günlük yaşam aktivitelerinde maksimal konforu sağlamak hedefimizdir.

Yukarıda saydıklarımızın yanı sıra eklem içi sıvı replasman tedavisi, kıkırdak yenileyici tedaviler ve kıkırdak dokuyu besleyici tedavi uygulamaları da yapılmaktadır. Amacımız, vücudumuzun hareket eden tüm aksamının yılların getirdiği tahribatı (kaçınılmaz olan) eklem, çevre doku, bağ dokusu ve adale yapısındaki olumsuzlukları durdurabilmek, geriye getirebilmek ve bu kazanımları fiziksel tıp metotları uygulayarak yapabilmektir.

Bu Birimde Görev Alan Kadromuz