Özel Diyabet hastanesi bünyesindeki Nöroloji bölümünde baş ağrısı, baş dönmesi, nörodejeneratif hastalıklar ve bunama (Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı), beyin-damar hastalıkları (inme), epilepsi, kas-sinir hastalıkları, hareket bozuklukları (Parkinson hastalığı, Huzursuz bacak sendromu), uyku bozuklukları, Multipl skleroz ve periferik sinir hastalıkları (nöropatiler, boyun-bel fıtığı) konusunda ayakta ve yatarak tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Nörolojik hastalıkların takip, tedavi ve ayırıcı tanısına katkıda bulunan Kranial Manyetik Rezonans (MR), Kranial tomografi, Karotis-Vertebral Doppler ve EKO gibi tetkikler hastalarımıza uygulanmakta ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Bel-boyun fıtığı, sinir tuzaklanmaları ve özellikle diyabetik hastalarımızın sıklıkla el-ayak uyuşmaları yakınmalarıyla başvurduğu diyabetik nöropati ve diğer nöropatilerin ayırıcı tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG (elektromiyonörografi) tetkiki gerçekleştirilmektedir.

Epilepsi (sara), bilinç değişiklikleri ve bayılma ile giden santral sinir sistemi hastalıklarının ayırıcı tanısında EEG (elektroensefalografi) tetkiki yapılabilmektedir.

Bu Birimde Görev Alan Kadromuz