Bütün diğer organlarımız gibi bedenimizin yükünü taşıyan ayak sağlığımız da çok önemlidir.

Podoloji, tüm ayak sağlığı ve sorunlarınıza bilimsel yaklaşımla çözüm sunan bilim dalıdır. Podolog, bu alanda özel eğitim almış bir sağlık uzmanı olarak ayak ve tırnak sağlığınıza kozmetik değil, bilimsel yaklaşımla hizmet verir.

Özel Diyabet Hastanesi, modern teknolojiyle donatılmış Podoloji Birimi ile dünyada pek çok ülkede yaygın olan ayak sağlığı uygulamalarını hizmetinize sunmaktadır.

Temizlik, nemlendirme, doğru tırnak bakımı ve ayakkabı seçimi ayak sağlığının ilk adımıdır. Ancak ihmaller, yanlış uygulamalar ve bilgisizlik nedeniyle nasırlardan tırnak batmasına, çatlaklardan ayak ülserine pek çok sorun ayak sağlınızı tehdit edebilir. Topuk çatlakları, ayak kuruluğu, kalınlaşmış ve sararmış tırnakların yanısıra özellikle tırnak mantarı diye bilinen rahatsızlığın altında başka sorunlar yatabilir. Sorunu en başta tespit etmenin, doğru müdahalede bulunmanın ciddi sonuçları engellediği bilinen bir gerçektir..

Podoloji, tüm tırnak deformasyonlarınız da dahil olmak üzere başvuracağınız birimimizdir. Podoloji birimimizde derin ve büyük nasırlarınız dahi cerrahi işleme gerek kalmadan alınabilmektedir.

Diyabet tanısı konmuş bireylerde ayak sağlığı çok daha fazla önem taşır. Uzun süreli diyabetlilerde, doğru beslenme ve tıbbi tedavinin dengeli kan şekeriyle yönetilmediği durumlarda sinir ve damar hasarı oluşabilir, bu durumdan en çok etkilenen organlardan biri ayaklardır. Bunu engellemenin, önceden anlamanın yolu, ayak sağlığınıza yönelik en ufak bir şikayeti geçiştirmeden bir podoloğun kontrolüne girmektir. Özel Diyabet Hastanesi Podoloji Birimi, özel uzmanlık alanımız olan diyabetle ilgili ayak sorunlarınızda mutlaka başvurmanız gereken yerdir.

Podoloji Birimi'nde şu işlemler yapılmaktadır:

- Podolojik Ayak Muayenesi

- Pedogram ile Dinamik ve Statik Yürüme Analizi

- Alt Ekstremite Nabızlarının Değerlendirilmesi

- Biothesiometer Vibrasyon Testi ile Nöropati (His Kaybı) Değerlendirilmesi

- Podoscaner ile Ayak Tabanındaki Lezyon Bölgelerinin Görüntülenmesi

- Diyabetik Yara Değerlendirilmesi, Uygun Tedavi planlaması ve Hasta Eğitimi

- Ayakta Oluşan Çatlakların Bakım ve Tedavisi

- Batık Tırnak Tedavisi ve Tel Uygulama İşlemi

- Ayak Tabanındaki "Özlü" Nasırların çıkarılması

- Kalınlaşmış, Sararmış Tırnak Tedavisi

- Tırnak Mantarı Tedavisi

- Ayak Yük Dağılımına Göre Özel Tabanlık ve Ortez Üretimi

- Ayaktaki Doğumsal ya da Edinsel Ayak Rahatsızlıklarının Belirlenmesi ve Tedavisi (Düz Taban, Çukur Taban, İçe Basma, Dışa Basma vb.)

PODOLOG NE İŞ YAPAR?

- Podolog, ayak hastalıklarına neden olan faktörleri belirleyerek, tedavisini buna göre planlayan, uygulayan ve tekrarların önlenmesine yönelik koruyucu girişimleri hayata geçiren kişidir.

- Podolog, bu alanda aldığı özel eğitimle tüm ayak rahatsızlıkları ve sorunları için bilimsel tedavi yöntemleriyle çözüm üretir.

- Ayaksağlığı sorunlarına neden olan biyomekanik faktörleri tespit eder, uygun tedavi ve girişimleri belirler ve uygular.

- Çesitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan motor ve frezler yardımıyla cerrahi girişime gerek duymadan derin ve büyük nasır çıkarma işlemini gerçekleştirir.Yapılan işlemlerin hiçbiri hastanın ağrı ve acı duymasına neden olmaz. Bu tedavi yöntemiyle, cerrahi müdahale sonrası yaşanan ve hastanın uzun süre hareketsiz kalmasını gerektiren durumlar söz konusu değildir. Bu yöntemle hasta hareketsiz kalmamış olur, yürümesi engellenmez; aksine, çok daha rahat ve ağrısız şekilde bu süreci atlatabilir.

- Podolog, tırnak hastalıklarının tedavisinde (batma vb.) uygulanan tırnak teli gibi yöntemlerle hastayı cerrahi girişimden koruyan farklı çözümler sunar.

- Kontrolsüz diyabete bağlı oluşabilecek ayak ülserlerinin tedavisinde pedogram ve podoscaner ile ileri analizler yaparak off- loading (yara üzerindeki basıncın alınması) yöntemini uygular.

Bu Birimde Görev Alan Kadromuz