Özel Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Diyabet Hastanesi Acil Servis Ünitesi, hastaneye müracaat eden acil durumdaki hastaların gerekli tıbbi müdahalesini zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlayan ve 24 saat kesintisiz olarak hizmet veren bir ünitedir. Ünitenin verimli çalışmasını sağlayan laboratuvar ve radyoloji bölümleri 24 saat çalışmakta olup, kesintisiz olarak hizmet vermek üzere hastanemizde bulunmaktadır.

Hastanelerimizin hekimleri, hemşireleri ve diğer sağlık personeli sağlık durumu kritik olan hastalara, yaralanma vakalarına ve aynı zamanda daha basit sağlık sorunları olan hastalara müdahale etme konusunda eğitimlidirler. Acil servislerimize başvuran hastalar sağlık personelleri tarafından durumlarının önemine göre sıralanır ve hekimler bu sıralamaya göre en öncelikli hastalara daha önce tıbbi müdahalede bulunurlar. Buna Triaj Sistemi denir. Bu sistem uluslararası akreditasyon ve bilimsel kuruluşlar tarafından tanımlanmıştır.

Acil servisimizde 1 CPR odası, 1 müdahale odası ve müşahede altında tutulacak veya tedavi görecek hastalar için 4 yataklı müşahede odası bulunmaktadır. Solunum yolu müdahale aygıtları, monitörler gibi çeşitli tıbbi ve girişimsel müdahale cihazları 24 saat süre ile kullanıma hazır bulunmaktadır.

Bu Birimde Görev Alan Kadromuz