Kardiyoloji bölümümüzde erişkinlerde görülebilecek kalp hastalıklarının tanısı, tedavisi ve takibi yapılmaktadır. Kalp hastalıkları tıptaki modern gelişmelere rağmen halen dünyada ölüm sebebi olarak birinci sırada yer almaktadır. Kalp hastalıkları kendini göğüs ağrısı, nefes darlığı, soğuk ter dökme, çarpıntı, baş dönmesi veya bayılma gibi semptomlarla gösterebilir. Ama bazen de hastanın ön şikâyetleri olmadan kalp hastalıkları ani ölüme sebep olabilir. Bilhassa kardiyovasküler risk faktörleri diye bildiğimiz (diyabet, obezite, sigara, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, ailede kalp hastalıklarının görülmesi vs.) bulunan hastalarda kalp damar hastalıkları daha sıklıkla görülmektedir. Bu tür risk faktörleri olan hastaların şikâyetleri olmasa da kardiyolojik kontrollerden (check-up) geçmeleri erken teşhis ve erken tedavi için hayati önem taşımaktadır.

Aynı zamanda doğumsal, romatizmal, aritmi, hipertansiyon ve koroner yetmezliğe bağlı hastalıkların teşhis ve tedavisi de kardiyolojinin uğraşı alanıdır.  Hastanemizin kardiyoloji ünitesinde girişimsel olmayan tetkikler (EKG, Ekokardiyografi, Efor-testi, Tansiyon-Holter, Ritim-Holter, Laboratuvar tetkikleri) bulunmaktadır.  Kardiyolojide kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisi kadar kardiyovasküler risk faktörlerinin de tanısı, tedavisi ve takibi büyük rol oynamaktadır. Hastanemiz, yaklaşık 60 senelik geçmişinde, önemli kardiyovasküler risk faktörlerinden bir tanesi olan diyabet hastalığının ve beraberinde getirdiği organ hasarlarının teşhis ve tedavisinde özel ve derin tecrübe sahibidir. Hastanemizde aynı zamanda hayati tehlikesi bulunan kalp damar hastalarının takip ve tedavisi için Koroner Yoğun Bakım Ünitesi bulunmaktadır.

Ekokardiyografi nedir?

Hastaya zarar veya acı vermeyen bir ultrason işlemidir. Kalbin yapısı ve fonksiyonları bu metot ile değerlendirilerek kalp hastalıklarının büyük bir kısmına başka bir tetkik gerekmeden kesin tanı konulabilir. Bilhassa kalp kapak, kalp yetersizliği, kalp romatizması ve doğumsal kalp hastalıklarının teşhis ve takibinde önemli yer almaktadır.

Efor Testi nedir?

Hasta koşu bandında yürütülür ve efor arttırılarak kalp hızının artması sağlanır. Efor testi sırasında belli aralıklarla hastanın tansiyonu, nabzı ve EKG'si kayıt edilir. Bu metot ile hemodinamik önemi olan kalp damar hastalıklarının teşhisi konulabilir. Bilhassa göğüs ağrılarının kaynağını tespit etme konusunda yardımcı olabilir.

Efor testinden önce hafif yiyecekler yenmesi ve testten önceki son 1 saat hiçbir şey yenilmemesi önerilir. Testten önce hastanın kullandığı kalp ilaçlarının bazılarının doktor ile görüşülerek alınıp alınmamasına karar verilir. Testten önce bu konuda da hastalarımızı bilgilendireceğiz.

Holter nedir?

Ritim-Holteri yardımı ile hastanın 24 saat boyunca EKG'si hastanın günlük yaşamı içerisinde kaydedilir. Hastaya küçük taşınabilir cüzdan büyüklüğünde bir alet verilir. Hasta 24 saatin sonunda aleti hastaneye teslim eder. Kayıt sırasınca hastanın bütün ritim bozuklukları tespit edilebilir. Hasta kayıt sırasınca hissettiği çarpıntı, baş dönmesi, baygınlık gibi durumları ayrıca bir kâğıda saat belirterek not eder ve bu bilgi kağıdını cihazla birlikte hastanemize teslim eder.

Bu Birimde Görev Alan Kadromuz