Tıbbi Birimlerimiz

İç Hastalıkları

İç Hastalıkları

İç Hastalıkları Birimimiz; endokrinoloji, kardiyoloji, gastroentoloji, nefroloji, geriatri, romatoloji, göğüs hastalıkları ve alerji gibi bir çok alt dalı kapsayan, günlük hayatta sağlık şikayetleri olan hastanın ilk müracaat edeceği birimdir.

Devamını Oku
Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Bölümü,  meme, endokrin, karaciğer-pankreas-safra yolları, kolon rektum cerrahisi ve laparoskopik cerrahi gibi konularda değerli hastalarımızın hizmetindeyiz.

Devamını Oku
Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kardiyoloji bölümümüzde erişkinlerde görülebilecek kalp hastalıklarının tanısı, tedavisi ve takibi yapılmaktadır.


Devamını Oku
Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde Verdiğimiz Hizmetler, acil ortopedik ve travmatolojik yaralanmalar, spor yaralanmaları,artroskopik girişimler, menisküs tedavileri konularında hizmet verilmektedir.

Devamını Oku
Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Özel Diyabet Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü, kırma kusurları ve rutin göz muayenesine ek olarak, ileri teknolojiler kullanarak tanı ve tedavide hastalarına ayrıcalıklı bir hizmet sunmaktadır.

Devamını Oku
Nöroloji

Nöroloji

Nöroloji bölümünde baş ağrısı, baş dönmesi, nörodejeneratif hastalıklar ve bunama, beyin-damar hastalıkları, epilepsi, kas-sinir hastalıkları, konusunda ayakta ve yatarak tedavi hizmeti verilmektedir.

Devamını Oku
Psikoloji

Psikoloji

Özel Diyabet Hastanesi Psikoloji Biriminde; depresyon, sosyal fobi, özgül fobiler, panik atak, sınav kaygısı, bağlanma bozuklukları, çocuklarda davranış bozuklukları, yeme bozuklukları ve bunun gibi bir çok alanda tanı ve tedavi yapılmaktadır.

Devamını Oku
Dermatoloji

Dermatoloji

Kliniğimizde deri (dış genital alan dahil), saç, tırnak ve oral mukoza hastalıklarının aşağıdaki hastalıklar başta olmak üzere tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Devamını Oku
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

FTR birimimizde insan organizmasının senelere bağlı olarak yıpranan çatısının yani iskelet sisteminin onu adalelere bağlayan bağ dokusunun bu çatının hareket etmesini sağlayan adale sisteminin tüm hastalıklarının durdurulması...

Devamını Oku
Plastik Cerrahi

Plastik Cerrahi

Plastik Cerrahi bölümümüzde diyabetik ayak lezyonlarının, damar hastalıklarının ve nöropati rahatsızlıklarının tanısı, tedavisi ve takibi yapılmaktadır.

Devamını Oku
Üroloji

Üroloji

Üroloji; kadın ve erkeklerin idrar yolları ve organları ile erkeklerin üreme organlarını inceleyen ve bu sistemlere ait hastalıkların tanısı, tıbbi ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen cerrahi branştır.

Devamını Oku
Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Özel Diyabet Hastanesi çocuk cerrahisi bölümünde, 0-18 yaş aralığında bulunan çocuklarda cerrahi müdahale gerektirecek hastalıkların tanı, tedavi ve tedavi sonrası döneminde hizmet verilmektedir.

Devamını Oku
Beyin Cerrahisi

Beyin Cerrahisi

Tıp ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüz, teşhis ve tedavide son derece son başarılı sonuçlar elde eder.

Devamını Oku
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümümüzde, doğumdan itibaren bebeklerin sağlığının korunması, erken tanı ve tedavi yoluyla hastalıkların iyileştirilmesi amacıyla hizmet verilmektedir.

Devamını Oku
Podoloji

Podoloji

Özel Diyabet Hastanesi, modern teknolojiyle donatılmış Podoloji Birimi ile dünyada pek çok ülkede yaygın olan ayak sağlığı uygulamalarını hizmetinize sunmaktadır.

Devamını Oku
Beslenme ve Diyet

Beslenme ve Diyet

Beslenme ve Diyet bölümümüzde obezite, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, kanserde beslenme, sporcu beslenmesi, gebe ve emzirme dönemi beslenme gibi tüm hastalık gruplarında beslenme eğitimi verilmektedir.

Devamını Oku
Radyoloji

Radyoloji

Hastanemiz radyoloji ünitesi iki kısımdan oluşmaktadır. Tanısal Radyoloji Ünitemizde; MR Anjiografi, CT Anjiografi , Serebral CT Anjiografi, Alt ve üst ekstremitelerin CT Anjiografisi yapılabilmektedir.

Devamını Oku
Biyokimya Laboratuvarı

Biyokimya Laboratuvarı

Biyokimya Laboratuvar bölümümüz, güncel teknolojinin sıkı bir takipçisi olup, sahip olduğu imkanlar ve bilimsel çalışmalarıyla hastalarımızın ihtiyaç duyduğu tanı, tedavi ve tedavi sonrası süreçlerinde, hızlı ve doğru bir şekilde...

Devamını Oku
Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi birimi, ameliyat öncesi hastayı ameliyata güvenli biçimde hazırlayan, ameliyat esnasında ağrı duymayı engelleyen, güvenli biçimde uyanmayı sağlayan anestezi uzmanları ve anestezi teknisyenlerinden oluşan bir ekiptir.

Devamını Oku
Acil Servis

Acil Servis

Acil Servis Ünitesi, hastaneye müracaat eden acil durumdaki hastaların gerekli tıbbi müdahalesini zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlayan ve 24 saat kesintisiz olarak hizmet veren bir ünitedir.

Devamını Oku
Yara Bakım

Yara Bakım

Günümüzde; yaşam süresinin uzaması ve genetik unsurlar nedeniyle Demans, Alzheimer, Diyabet, Kalp ve damar hastalıkları gibi sorunlara sahip hasta sayısının giderek yükseldiği görülmektedir.

Devamını Oku